• Restauracja Alibi w stawigudzie
  • Restauracja Alibi w stawigudzie
  • Restauracja Alibi w stawigudzie
  • Restauracja Alibi w stawigudzie

Zapraszamy do skorzystania z oferty cateringowej naszej restauracji.

Zajmujemy si? przygotowywaniem potraw na przyj?cia domowe oraz spotkania firmowe.

Dostarczamy potrawy ciep?e, patery przek?sek zimnych oraz sa?atki.

Jeste?my otwarci na Pa?stwa sugestie co do menu.